Política de Privadesa

El responsable d’aquesta web considera com un objectiu bàsic garantir la privadesa i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i de tots els qui es relacionen amb aquesta web i, per aquest motiu, manifesta el màxim compromís de compliment de l’actual Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa a la protecció i lliure circulació de dades personals (RGPD). Per tant, en la clàusula present es facilita la informació sobre l’ús que farà la societat de les vostres dades personals.

 1. Responsable del tractament

H2O  MICROLAB S.L. és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que es tractin per mitjà d’aquesta pàgina web i els seus subdominis, en els formularis situats en aquests (el ‘lloc web’). 

 1. Descripció dels tractaments

A continuació us informem dels tractaments fets per H2O  MICROLAB S.L. en relació amb les dades que l’usuari faciliti el formulari del lloc web.

 

 

Tractament de les dades amb la finalitat de gestionar la subscripció, en les modalitats d’adherit, col·laborador, estudiant o soci protector. Això pot incloure, entre més avantatges (tractaments associats):

 

 • Base legal:

Gestió de la relació contractual.

 • Termini de conservació:

Mentre es mantingui la relació contractual i, en qualsevol cas, en compliment de terminis legals de prescripció aplicables.

 • Destinataris: 

No se cediran les vostres dades personals a cap tercer, llevat de les assenyalades en l’últim paràgraf d’aquest apartat i a: (1) les entitats bancàries que indiqueu, per realitzar la corresponent domiciliació bancària; (2) prestadors de serveis de les comunicacions, per a possibilitar la prestació del servei.

 

 1. Drets que podeu exercir en relació amb les vostres dades personals

En qualsevol moment, i de manera gratuïta, podeu exercir els drets següents:

 • Accedir a les vostres dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les vostres dades quan, entre més motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Obtenir de H2O  MICROLAB S.L. la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. H2O  MICROLAB S.L. deixarà de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Sol·licitar la portabilitat de les vostres dades.
 • Revocar els consentiments.
 • Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades quan considereu que H2O  MICROLAB S.L  ha vulnerat els drets que us són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

Podreu exercir aquests drets mitjançant un escrit a l’adreça següent: 

 

C/ Formentor n 4; codi postal: 07460; localitat: Pollença; província: Illes Balears. O bé a la següent adreça de correu electrònic: info@h20microlab.com,
informant-nos del dret que desitgeu exercir i incloent-hi les vostres dades identificatives.

 1. Mesures de seguretat

 H2O  MICROLAB S.L. ha aplicat i manté els nivells de seguretat exigits pel RGPD per a protegir les dades de caràcter personal dels usuaris enfront de pèrdues fortuïtes i d’accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què són exposades. No obstant això, la transmissió d’informació per mitjà d’internet no és totalment segura; per això, i malgrat que  H2O  MICROLAB S.L. fa el màxim esforç per a protegir les dades dels usuaris, no pot garantir-ne la seguretat durant el trànsit fins al lloc web. Per tant, tota la informació que faciliteu s’enviarà a compte i risc vostre. Una vegada rebudes les vostres dades,  H2O  MICROLAB S.L. utilitzarà procediments i funcions de seguretat rigorosos per impedir-hi qualsevol accés no autoritzat. 

 1. Actualització d’aquesta política de privadesa

 H2O  MICROLAB S.L. es reserva el dret de modificar de manera unilateral aquesta política de privadesa, a conseqüència, entre més circumstàncies, de: (1) canvis en el lloc web; (2) modificacions en els tractaments o finalitats de dades personals; (3) modificacions o novetats legislatives; i (4) l’establiment de nous criteris per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o qualsevol altra autoritat sobre la matèria.

Per això,  H2O  MICROLAB S.L.  recomana a l’usuari que llegeixi detingudament la política de privadesa vigent en el moment en què accedeixi al lloc web i, en tot cas, abans de registrar-se, subscriure’s o comprar cap producte per mitjà d’aquest lloc web.